mk

mk

Wednesday, July 13, 2011

HIKMAH DALAM DAKWAH: ANTARA BERLEMBUT DAN BERKASAR

Dakwah adalah tugas asasi manusia yang diwarisi sejak kejadian manusia pertama, nabi Adam a.s. dan isterinya Hawa. Ringkas kata, dakwah dan manusia adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jika dipisahkan tugas dakwah daripada manusia, nescaya hilanglah kemanusiaan manusia itu dan jadilah mereka seperti binatang.


Manusia dijadikan Allah s.w.t. sebagai khalifah di muka bumi ini, iaitu sebagai makhluk yang menerima amanah Allah s.w.t. untuk mentadbir bumi ini seperti kehendak Penciptanya (Al-Baqarah: 30). Sudah tentu orang yang menerima amanah itu merupakan makhluk yang terbaik yang pernah dijadikan Allah s.w.t., kerana yang terbaik sahaja yang mampu membimbing makhluk yang lain tanpa bantahan. Untuk mengekalkan status sebagai makhluk terbaik yang memimpin ini, maka manusia perlu mengekalkan kemanusiaannya supaya tidak bertukar menjadi kebinatangan. Manusia kebinatangan tidak akan lagi diterima kepimpinannya oleh manusia kemanusiaan, bahkan tidak akan diterima oleh makhluk-makhluk yang lain. Untuk mengekalkan status itulah (makhluk terbaik), maka manusia perlu sentiasa berdakwah dan ingat mengingati antara mereka.


Dengan menjalankan tugas dakwah, generasi Sahabat r.a. diisytiharkan sebagai umat yang terbaik (khayra ummah) yang pernah dikeluarkan di dunia untuk menjadi pemimpin dan contoh kepada sekalian manusia. Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ali `Imran: 110 yang bermaksud: "Kamu adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk (memimpin) manusia, (kerana kamu) menyeru kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran dan kamu sendiri beriman kepada Allah…".


Dalam erti kata lain, kerana dakwahlah, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka para Sahabat r.a. memperolehi status khayra ummah. Dengan terbentuknya generasi khayra ummah ini, Islam dapat berkembang dengan cepat untuk membawa misi rahmat untuk sekalian alam (al-Anbiya': 107), yang di dalamnya terkandung segala macam makhluk Allah s.w.t. daripada manusia dan jin sama ada Islam atau bukan Islam, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batan, bahkan segala-galanya akan mengecapi rahmat jika Islam itu ditegakkan. Tanpa wujudnya generasi khayra ummah itu, tidak mungkin misi rahmat untuk sekalian alam itu akan tercapai.


Untuk membina, membentuk, menjaga dan memastikan penerusan generasi yang bersifat khayra ummah itu, Nabi s.a.w. telah bekerja keras dengan bantuan wahyu dan mukjizat, yang keseluruhan pengorbanan itu dirakamkan oleh kitab-kitab sejarah sehingga hari ini. Satu pengorbanan yang tiada tolok bandingnya, satu pengkisahan sejarah awal secara terperinci yang tiada tandingan.


Bagaimanakah cara dakwah yang dijalankan oleh Nabi s.a.w. dalam proses untuk mencapai misi rahmat untuk sekalian alam? Apakah setiap tutur kata, perbuatan dan tingkah lakunya sentiasa lemah lembut, kerana Allah memerintahkan Nabi s.a.w. berdakwah secara hikmah? Firman Allah s.w.t. dalam (al-Nahl: 125) bermaksud: "Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan berdebatlah dengan mereka secara yang paling baik…". Soalnya, apakah hikmah dan cara yang paling baik itu bermaksud sentiasa lemah lembut, sabar, tidak marah, memberi maaf dan tidak mengambil apa-apa tindakan?


Dalam rencana ini saya tidak akan membawa nas-nas daripada al-Quran atau hadis yang menganjurkan supaya berlemah lembut dalam perkataan dan perbuatan ketika berdakwah, kerana ianya telah banyak diperkatakan dalam buku-buku berkenaan dakwah, di dada-dada akhbar, corong radio dan kaca televisyen oleh pihak-pihak yang berkenaan. Di sini saya cuma ingin membawa satu lagi aspek berhikmah dalam berdakwah yang selalu tidak diketengahkan kepada masyarakat sehingga disangka hikmah itu tiada kena mengena langsung dengan kekerasan walaupun keadaan memerlukan.


Selepas peristiwa pencabulan perjanjian Madinah buat pertama kali oleh Yahudi Bani Qaynuqa` (dengan menelanjangkan wanita Islam berpurdah di pasar mereka sehingga berlaku pergaduhan dan pembunuhan antara seorang Yahudi dan seorang Islam), maka Rasulullah s.a.w. telah bertindak tegas ingin mengambil tindakan menghalau bani Yahudi tersebut keluar dari Madinah. Mengetahui hal itu, `Abdullah bin Ubay (yang ada perjanjian dan kontrak dengan Yahudi itu) telah mendesak Rasulullah s.a.w. membatalkan hasrat baginda menghalau mereka. `Abdullah berkata, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah dengan orang-orang aku!". Tetapi permintaannya tidak diendahkan Rasulullah s.a.w. sehingga `Abdullah mengulang permintaannya dua kali lagi, namun Rasulullah s.a.w. masih tidak melayaninya. Lalu `Abdullah memegang dengan kuat poket baju besi baginda. Baginda berkata dengan baik, "Lepaskan aku!". `Abdullah tidak mengendahkannya sehingga air muka baginda berubah kerana kemarahan lalu menengking, "Celaka kau! Lepaskan aku! (wayhak arsilni)". Jawab `Abdullah, "Demi Allah, aku tak akan lepaskan kau sehingga kau berbuat baik dengan mereka…" Sehinggalah Rasulullah s.a.w. bertegas melepaskan diri daripada `Abdullah dan bertindak bersama para Sahabat r.a. menghalau Yahudi Bani Qaynuqa` ke hulu Syam.


Kisah ini diriwayatkan oleh hampir semua penulis sirah seperti Ibn Hisham (al-Sirah: 2/47), al-Tabari (al-Tarikh: 2/480), Ibn Sa`d (al-Tabaqat: 3/67) dan lain-lain. Lihat juga hal yang sama dalam Dr Muhd Sa`id Ramadhan al-Buti, Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah, m.s. 248, Dar al-Fikr al-Mu`asir, Beirut, 1991. Sebuah ayat al-Quran juga diturunkan untuk merakamkan sikap `Abdullah ini iaitu ayat 51 dan 52 surah al-Maidah.
Pengajaran daripada kisah ini ialah Rasulullah s.a.w. pernah menggunakan kata-kata kesat dan kasar (celaka!) apabila keadaan memerlukan. Segala yang dilakukan baginda adalah dengan izin dan wahyu Allah s.w.t. (Surah al-Najm: 3), bermakna Allah s.w.t. mengizinkan berkasar bila berhadapan dengan orang yang layak dikasari sama ada dengan perkataan atau perbuatan.


Mungkin ada yang berkata, baginda berkasar dengan `Abdullah bin Ubay yang merupakan seorang munafik, tidak sama dengan orang beriman dan Islam. Jawabnya, walaupun `Abdullah itu dikenali sebagai munafik sekarang, tetapi Rasulullah s.a.w. dan para Sahabat r.a. yang setia tidak pernah mengatakan secara jelas bahawa `Abdullah dan para Sahabat lain yang sejenis dengannya sebagai munafik. Ini kerana tiada siapa pun termasuk baginda yang berhak menafikan keIslaman seseorang yang telah mengaku sebagai Islam. Apatah lagi orang seperti `Abdullah itu yang bersembahyang bersama baginda dan para Sahabat, bagaimana mungkin baginda menafikan keIslamannya atau menuduhnya secara terang-terangan sebagai munafik. Bahkan baginda melayaninya sebagaimana para Sahabat r.a. yang lain. Baginda tidak pernah menuduh sesiapa pun yang telah mengucapkan syahadah sebagai tidak Islam. Apa yang baginda lakukan sebagai langkah berawas hanyalah dengan menyebutkan sifat-sifat orang munafik dan batas-batas antara iman dan kufur.


Tentang hal ini Dr. al-Buti menulis, "… Namun begitu, Rasulullah s.a.w. melayani `Abdullah -walaupun begitu sikapnya terhadap baginda- seolah-olah dia seorang Islam, tidak melayaninya sebagai seorang musyrik, murtad atau menuduhnya sebagai Islam palsu… Itu menunjukkan -sebagaimana diijmakkan oleh ulama- bahawa orang munafik dilayan di dunia ini sebagai seorang Islam biasa walaupun kemunafikannya adalah pasti. Sebabnya, hukum-hakam Islam terdiri daripada dua bahagian: Pertama, yang praktikal di dunia dan setiap orang Islam diperintah mengamalkannya. Kedua, yang praktikal di akhirat dan terserah hukumnya kepada Allah s.w.t." (Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah, m.s: 252).


Jadi Rasulullah s.a.w. berkasar dan menengking `Abdullah bin Ubay dalam keadaan baginda berinteraksi dengan seorang Islam yang wajar diperlakukan demikian. Sekiranya `Abdullah ketika itu dianggap sebagai kafir, nescaya baginda atau Sahabat yang setia telah membunuhnya kerana kurang ajar terhadap Rasulullah s.a.w. yang merupakan seorang nabi dan ketua negara Madinah. Dari sini jelaslah bahawa berkasar dan berkeras yang kena pada tempatnya adalah juga merupakan hikmah dalam berdakwah. Bahkan, berlembut pada tempat yang wajar berkasar adalah satu pendekatan yang tidak hikmah dan tidak mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. Umpamanya berlembut dengan anak yang telah berusia lebih sepuluh tahun dengan tidak menghukumnya atau memukulnya walaupun enggan bersembahyang, maka itu dikatakan tidak berhikmah dan tidak mengikut sunnah Nabi s.a.w.


Selain daripada kisah di atas, mari kita lihat nas-nas lain yang menyokong hujah saya dalam rencana ini, semoga tidak dikatakan bergantung pada satu kisah yang boleh dipertikaikan kesahihannya (walaupun sebenarnya kisah `Abdullah bin Ubay tersebut sabit, sahih dan amat masyhur di kalangan pengkaji sirah Rasulullah s.a.w., apatah lagi ada rujukan ayat al-Quran mengenainya).


Imam al-Nawawi (rahimahuLlah) mengkhususkan satu bab dalam kitabnya Riyadhu al-Salihin tentang umpatan (atau kata mengata yang tidak disukai di belakang tuannya) yang diharuskan syarak. Beliau menyenaraikan enam sebab umpatan itu menjadi harus:


Pertama: Untuk mengadukan kezaliman. Harus bagi orang yang dizalimi untuk memberitahu pihak yang boleh menolongnya daripada terus dizalimi penzalim.


Kedua: Meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dengan mengadu kepada pihak yang berupaya mengubahnya dan menceritakan (mengumpat) perbuatan salah atau mungkar yang dilakukan.


Ketiga: Meminta fatwa tentang sesuatu hukum agama yang ada kaitan dengan pihak yang diumpat dengan syarat umpatan itu perlu dilakukan untuk memahamkan orang yang diminta fatwa. Jika boleh difahami tanpa umpatan, maka umpatan tidak harus ketika itu.


Keempat: Memberi ingatan dan nasihat kepada orang Islam lain tentang keburukan yang dilakukan oleh orang yang diumpat.


Kelima: Mengumpat orang yang terang-terangan melakukan kefasikan dan maksiat seperti peminum arak, penceroboh, pengumpul harta orang secara zalim (termasuk perasuah), pelaksana kerja-kerja batil dan seumpamanya.


Keenam: Memberi pengenalan seseorang yang mana jika tidak diumpat sedikit maka orang tidak akan mengenalinya, tetapi jika boleh dikenali dengan tidak mengumpatnya, maka mengumpat ketika itu adalah haram.
Imam al-Nawawi juga membawa beberapa hadis sebagai bukti Nabi s.a.w. juga mengumpat dan mengata di belakang jika keadaan mewajarkannya, seperti berikut:


Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada `Aishah r.a. bahawa seorang lelaki datang meminta izin untuk keluar daripada baginda (sedangkan keadaan ketika itu tidak membolehkan sesiapa pun berpindah keluar dari Madinah), lalu baginda berkata kepada para Sahabat: "Berilah keizinan padanya! Dia itu seburuk-buruk saudara sekeluarga!"


Imam al-Bukhari juga meriwayatkan daripada `Aishah r.a. bahawa Nabi s.a.w. pernah mengata di belakang dua orang lelaki Islam yang tidak berdisiplin: "Aku rasa si Polan dan si Polan itu tak tahu apa tentang peraturan agama kita."
Selain daripada dua hadis sahih di atas, Imam al-Nawawi membawakan tiga lagi nas hadis sahih tentang umpatan yang harus. Untuk maklumat lanjut, para pembaca boleh merujuk kitab Riyadhu al-Salihin yang telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa itu, dalam bab ` Menerangkan umpatan yang harus'.


Di sebalik nas-nas yang membenarkan seseorang menengking dan mengumpat di tempat yang ada kewajarannya, timbul persoalan bagaimana kedudukan nas-nas yang menyuruh orang Islam memelihara lidah daripada menyakiti orang Islam lain. Jawabnya, nas-nas ayat al-Quran atau hadis tersebut menyebutkan tentang adab pergaulan antara sesama orang Islam yang tulin, bukan antara seorang Islam dengan seorang 'Islam' yang kualiti imannya seperti `Abdullah bin Ubay, seorang Islam yang bencikan maksiat bukan seorang 'Islam' yang sukakan maksiat dan membela kaki maksiat, seorang Islam yang memuliakan wanita bertudung bukan seorang 'Islam' yang menghina wanita bertudung dan menyanjung wanita yang mendedah dada dan peha, seorang Islam yang mengharamkan arak dan judi, bukan seorang 'Islam' yang menggalakkannya dan membela orang yang bekerja di premis arak dan judi. Jadi amatlah salah orang yang menggunakan ayat al-Quran dan hadis yang melarang mencaci, menghina, mengumpat untuk menyelamatkan dirinya daripada dicaci, dihina dan diumpat, sedangkan dia tidak beriman dengan sebahagian besar daripada ayat al-Quran dan hadis itu.


Dengan rencana ini, saya kira sudah terjawab kekeliruan yang dibuat oleh `ustaz-ustaz' yang hanya membacakan nas-nas yang melarang berkasar dan mengumpat dalam berdakwah sedangkan di sana terdapat banyak nas-nas lain yang membenarkan, bahkan mewajibkannya seperti mengumpat orang yang memalsukan nas atau hukum Islam (dalam ilmu al-Jurh wa al-Ta`dil di kalangan ulama hadis). Dengan rencana ini juga, saya kira terjawablah pendustaan Astora Jabat dalam Bicara Agamanya yang bertajuk 'UMNO perlu adakan ceramah' (Mingguan Malaysia, 25 Jun 2000) yang melabelkan para penceramah di pihak musuh parti politiknya sebagai 'penceramah kaki makian dan cacian'. Dan semoga para penggerak dakwah Islam yang sebenar tidak teragak-agak lagi dengan acah dan acuh pihak yang menggunakan sebahagian hukum Islam untuk menyelamatkan diri daripada kritikan.


Namun begitu, saya tidak mengatakan bahawa perbuatan bercakap kasar dan mengumpat ini digalakkan dalam Islam. Hukum asalnya ialah haram, tetapi ia mnjadi harus, bahkan kadang-kadang wajib bila keadaan mewajarkannya seperti yang diterangkan oleh ulama silam yang tiada apa-apa kepentingan atau kecenderungan kepada mana-mana pihak atau parti politik yang wujud pada hari ini.
Sekian, wassalam `ala man ittaba`a al-huda.
alimuda@hotmail.com
13/7/2000
sumber:
http://www.tranungkite.net/lama/berita7/alimuda1.htm


p/s: lemah lembut dlm islam adalah bradab sopan dan bebudi pekerti...
tapi tegas dalam menegakkan hukum..
Continue Reading...

betulkan al-fatihahmu.. jika tidak kamu akan mnyebut nama syaitan di dlam solat.. & jom knal nama-nama syaitan serta tugasannya.

Al-Fatihah adalah satu rukun dalam solat, apabila cacat bacaannya maka rosaklah solat. Oleh itu perbaikilah bacaannya dengan ilmu tajwid. Bukan setakat bacaannya saja rosak malah kita menyebut nama syaitan di dalam solat kita. Berikut diperturunkan nama syaitan laknat yang wujud didalam Al-Fatihah, sekiranya kita tidak berhati-hati.
Nama syaitan

1] DU-LI-LAH (bila dibaca tiada sabdu) sebetulnya DU-LIL-LAH
2] HIR-ROB (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya HI-ROB
3] KIY-YAU (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KI-YAU
4] KAN-NAK (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KA-NAK
5] KAN-NAS (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KA-NAS
6] I-YA (disebut tanpa sabdu) sebetulnya IY-YA. Iya bermaksud ‘matahari’

Dalam ayat ke 5, Jika salah bacaannya akan bermaksud “kepada mataharilah yang kami sembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan”!!!!

Beriman kepada yang ghaib adalah termasuk salah satu asas dari akidah Islam, bahkan ianya merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh ALLAH S.W.T. Justeru itu, bagi setiap orang Muslim, mereka wajib beriman kepada yang ghaib, tanpa sedikitpun ada rasa ragu.

Dalam perkara ini Ibn Mas'ud mengatakan: Yang dimaksudkan dengan yang ghaib itu ialah segala apa saja yang ghaib dari kita dan perkara itu diberitahukan oleh ALLAH dan Rasul-Nya.

Begitu juga syaitan dan jin. Syiatan dan in termasuk makhluk ghaib yang wajib kita imani, kerana banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang menerangkan tentang wujudnya.

Syaitan itu sangat banyak jenis dan peranannya. Keturunan syaitan lahir setiap hari kerana setiap syaitan itu dapat melahirkan anak pada masa yang singkat kerana ia ada kedua-dua jantina pada setiap diri mereka.

Mereka juga tidak mati-mati, melainkan secara serentak, semuanya sekali, pada saat ditiupkan sangkakala yang pertama.

Di sini disebutkan ENAM BELAS nama ketua syaitan dan peranan mereka menggoda manusia di atas dunia ini agar berbuat jahat, maksiat dan derhaka serta selalu lupakan Tuhan yang Maha Esa:

1. Zalitun, tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja,tanpa had dan fikiran hanya ingat pada makan dan makanan.

2. Watin, tugasnya mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar bersangka buruk kepada ALLAH Taala.

3. A’awar, tugasnya menggoda raja dan orang besar agar zalim, rasa takbur dengan jawatan, membiarkan rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengar nasihat ulama. Menghias perempuan agar lelaki segera tergoda dan menggoda wanita agar mendekati lelaki yang dilihat menarik.

4. Haffaf, tugasnya mengajak manusia berbuat maksiat, suka minum khamar dan berfoya-foya.

5. Murrah, tugasnya mendekati ahli muzik agar selalu lalai dan leka, dan melekakan pula para pengikut mereka. Juga mengganggu ahli-ahli ibadat semasa sedang berwuduk agar membazir, yakni menggunakan banyak air untuk berwuduk.

6. Masud, tugasnya menyuruh manusia selalu mengumpat, fitnah dan adu domba, suka berdendam sesama manusia.

7. Dasim, tugasnya memecahkan suami isteri agar suka bergaduh dan bercerai. Menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya dan kepada marah yang membawa dosa. Juga menampakkan cela adik-beradik sehingga mudah bertengkar dan bermasam muka.

8. Walahan, tugasnya menimbulkan rasa waswas dalam beribadat, khasnya ketika orang itu sedang mengambil wuduk.

9. Lakhus, tugasnya mengajak manusia agar menyembah selain daripada ALLAH SWT.

10. Sabrum, tugasnya mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima, umpamanya mengoyak-ngoyak baju pada saat kematian ahli keluarga dan sebagainya.

11. Miswat / Maswat, tugasnya mempercepatkan manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat, di samping melengah-lengahkan berbuat taat dan amal salih. Ia gemar membawa berita dusta dan gosip liar.

12. Zaktabur / Zaknabur / Zalanbur, tugasnya ialah menimbulkan raja ujub dan takbur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya.

13. Khinzab, tugasnya mengganggu orang yang beribadat, khasnya yang bersembahyang, dengan membuatkan manusia berasa waswas dengan amalan baik yang dilakukannya dan sentiasa cuba meruntuhkan keyakinan terhadap agama Islam yang dianutinya.

14. Laqnis, tugasnya mengganggu orang yang bersuci dan berwuduk sehingga jadi ragu dan tidak sempurna.

15. Abyadh, inilah jenis syaitan yang paling berat godaannya, paling buruk sikapnya, kerana tugasnya ialah menggoda para nabi dan rasul yang diutuskan kepada manusia.

16. Khannas, inilah syaitan yang menimbulkan waswas hati terhadap adanya ALLAH Taala, adanya perkara-perkara sam’iyat dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhannya sepanjang masa.

Dan yang akhir-akhir ni yang paling teruk!

17. Isetan.
Sebuah pasaraya yg terkemuka di seluruh duniawi. Terdapat di sekitar Lembah Klang, Singapore, Beijing &.....

Kebaikan : Memberi potongan harga pada Karnival jualan.
Keburukan : Melalaikan manusia bershopping sehingga lupa waktu sembahyang dan lupe yg lakinya dah tunggu kat kereta.

Pesanan : Shopping tu agak2 sikit, jangan sampai berlebih2an pulak. Membazir itulah sebenarnya amalan Syaitan.

 18. Hindusetan
Nie mereka2 yg menonton criter hindustan, sampai masuk waktu sembahyang,maseh menyonggol depan tv.....kapala keluar tanduk, tak sedar....... jadi lah hindusetan !!!

 19. Santan
Yang ini aje nampaknya... . berguna sedikit untuk masak  kari dan masak lemak... tp byk kolestrol.. mudarat gak.. hahaha

smoge berguna :)
Continue Reading...

Sajak Kematian Untuk Semua Yang Masih Hidup

Sakaraaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaa!
Sakaraaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa!
Sakaratul maut.. maut.. maut.. maut.. maut..!


Di hari itu seorang OB rebah di kamar mandi
Diserang lemah jantungnya
Yang menggugat nyawanya


Tengah malam
Pulang dari sebuah hotel di kl
Bersama puan mudanya
Bersama mulut dan lidahnya
Yang dinajisi alkohol
Dan banglonya di atas bukit


Tuan muda menelofon doktor peribadi OB
Dan doktor berkejaran bersama beg perubatannya
Dan sebatang jarum injeksen
Dibenamkan ke urat OB
 
Dan berombak-ombaklah nafasnya
Bergelombang dadanya
Dilambung nazak
Hempas-menghempas


Tujuh hari tujuh malam
OB bergeletekkan
Golek gelentang di pembaringan
Dan suluruh dunia dan isinya berkumpul di dalam kepalanya


Bangloku, mercedesku, wangku dalam bank Bumi


Saham-sahamku di syarikat-syarikat
Rumah-rumah sewaku
Pengarah-pengarah
Kuda-kudaku di padang gombak
Padang golfku
Anak-anakku di luar negeri
Dan isteri mudaku


Nazak hempas-menghempas
Pulas-memulas
Dan pintal-memintal


Makan? Geleng kepala
Minum? Geleng kepala
Arak? Geleng kepala
Isteri muda? Geleng kepala
Mau ke padang lumba kuda? Geleng kepala
Mau pergi ke genting highland? Geleng kepala
Melancong ke eropah? Geleng kepala
Ke mekah naik haji? Geleng kepala
Apa yang kau mahu?!


 Oh tuhan..
Panjangkan umurku..


Panjang umur?
Berapa tahun engkau mahu?
100 tahun? Cukup?
Ya 100 tahun


 63 tahun tidak cukup?
Tak puas hidup?
Tidak kenyang makan maksiat
Belum bosan mengumpul dosa
Kau mahu panjang umur lagi


Sedetik lagi sakaratul maut datang
Sedetik lagi Izrail datang
Sedetik lagi malaikatul maut datang


Kau diambang sakaratul maut
Kau nazak sekarang wahai OB
 
Aku makin tegang
Dan makin sendat nafas di dada
Kedinginan mulai memanjang
Dan merayap kaki


Perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan.. tubuhku


Aku dilambung resah, gelisah, keluh kesah
Keluhan dan rintihan..


Panas!!!!!!! !!
Dahaga!!!!!! !
Haus!!!!
Panassss!!!! !!!!


Air 7 lautan mau diteguk
Sebesar 7 dunia kelaparan merobek usus-usus
Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong
Menginjak-injak aku
Menggudah aku
Mau memurtadkan aku


Nenekku datang.. nenek!


Kau dahaga cucu?
Kau lapar cucu?
Mau air?
Ini bijana penuh air madu
Kalau cucu mau masuk syurga
Minum air ini


Ibu!!!!!!!!! !


Ibuku menggoyangkan buah susunya
Ini ibumu
Air susu ini membesarkan kau Nak
Buangkan Islam
Matilah dalam agama yahudi


Ayah!!!!!!!! !!!!


Kau datang ayah?
Matilah dalam agama yahudi wahai anakku
Matilah dalam agama kristian
Itulah agama yang membawa kau masuk ke syurga katanya


Ucaplah!
Laaaaaaaaaaaaaaaaaa ilaaaaaaaaaaahai llallaaaaaaaah!
Tidak! Tidak! Tidaaaaaaaaaaaaaaaa k!


Ucaplah!
Laaaaaaaaaaaaaaaaaa ilaaaaaaaaaaahai llallaaaaaaaah!
Tidak! Tidak! Tidaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaak!
Rumahku
Mercedesku
Wangku dalam bank
Saham-sahamku
Kuda-kudaku
Kolam mandiku
Padang golfku
Isteri-isteriku
Dan duniaku!
Sakaratul maut pun datang
Pak lebai dari rumah setinggan
Dipanggil oleh pemandu dengan mercedes
Dan memanjat bukit ke bangloku di puncak desir angin


Tapi lidahku telah kelu
Dan sakaratul maut kian detik tiba


Manusia-manusia berjubah hitam datang
Mari ikut kami!


Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau
Katanya..


Mari ikut kami!


Cahaya putih datang
Datang sinar kuning
Datang kiratan hitam
Cahaya merah datang
Apa ini?!
Apa ini?!
Aku sakaaaaaratul mauuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuut!


Kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan


Dari hujung kaki ke hujung rambut
Dan kini seluruh jasadku diseliputi sejuk
Dan dingin singgah ditengkorokkan


Kemudian datanglah malaikatul maut di hujung kepalaku
Hai!!! Jiwa yang keji!
Keluarlah kepada kemurkaan Allah!


Rohku berselerak ke seluruh tubuhku
lalu..


Inna lillahi wainna ilaihi rajiuuuuunn
Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang
Dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya


Tuliskan! Suratannya dalam sektor pada bumi yang terbawah


Roh aku dicampakkan
Dikembalikan ke dalam jasad
Lalu datang dua orang malaikat
Dan didudukinya aku


Siapa Tuhanmu!
Hah hah hah aku tidak tahu!!!!!!!! !
Apa engkau mahu?!
Hah hah hah aku tidak tahu!!!!!!!!
Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu?!
Ah ah ah aku tidak tahu!!!!!!!!
Datanglah kepadaku seorang lelaki yang hodoh wajahnya
Buruk pakaiannya
Busuk baunya


Siapa engkau?
Akulah amalanmu yang kejiiii…
Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur
Menunggu..
Menunggu doa anak yang soleh
Mana doa anakku seorang peguam?
Mana doa anakku seorang doktor?
Mana doa anakku seorang jurutera?
Mana doa anakku seorang arkitek?
Manaaaa doa anakku seorang profesor?


Manaaaa?!
Manaaaaaaaaaaaa? !
Manaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa? !
Continue Reading...

SAJAK TERAKHIR USTAZ IBRAHIM LIBYA BERTAJUK PESANAN TERAKHIR

Saudara!
Seandainya kau tangisi kematianku,
Dan kau siram pusaraku dengan airmatamu
Maka Diatas tulang-tulangku
Yang hancur luluh,

Nyalakanlah obor buat ummat ini
dan...................

Teruskanlah perjalanan ke Gerbang Jaya.
Saudara!!!!!!!
Kematianku adalah suatu perjalanan
Mendapatkan Kekasih yang sedang merindu
Taman-taman syurga Tuhanku bangga menerimaku
Burung-burungNYA berkicak riang menyambutku
Bahagialah hidupku di Alam Abadi.

Saudara!!!!!!!!
Puaka kegelapan pasti akan hancur
Dan alam ini akan disinari fajar lagi
Biarlah rohku terbang mendapatkan rindunya.
Janganlah gentar berkelana di alam abadi

Nun!!!!! disana fajar sedang memancar.......................
Continue Reading...

Rindunya seorg umat yang khilaf..

“burn, jom karaoke, nightclub, or disko, boring aaa, malam nie aq nak knalkan ko dgn ssorg, pngaruh bsar dalam dunia sndikit kat mlaysia, sendikit jalan hitam.. jom aaa, sporting skit beb” kata zarul..
“em, malas aaa, aq ltih, xlarat, ko pg jelah” aq mmbalas dalam nada mndatar.
“jangan laa macam nie burn, zarul, cite skit kbaikan g sana.. cecite.. cecite”
“ishh, xhabis2 ngan hantu kak limah, cuba ko bayang ksedapan air syurga tue, kharuman playan2 kat sana, jom aaa” sambung zarul.

(Flashback
“bakar anak mak syang, meh sini jap”
“ala mak, jgn panggil bakar, burn! Burn! Baru macho”
“ok2, mak nak psan sesuatu, jadilah umat nabi Muhammad yang baik tau, smoga dpt syafaat di akhirat kelak”
“ok mak!! Burn janji..)

“weh burn, ko dgr x pe aq cakap nie, tgk dy nie john, mngelamun je”
“ aq sepak kang, nak ikut x?”
“ape2, aaa, aku ikut, aku ikut, jap nak siap”
“ahh, xpayah siap2, kita dah lewat” kata zarul
John “wow, sape tue zarul? Mangsa trbaru ayah ko kew? Datuk kamarul laa katakan?”
“diamlah ko, jom pg skarang”

Dalam kereta, dialog yang pernah trucap dulu trngiang2 dtelinga, bagaikan mghantui hidup aku, mals aq mngingatiya lg, sapa suruh ibu aku mninggalkan aku disini, knapa dy tegar pergi dulu..aq benci!! Sjam kmudian kami sampai di night club.
“hello mr, Michael, ini kawan saya, burn namanya” terang zarul

“hi, nice 2 meet u burn, have a seat”
“nce 2 meet u too”
“bley kamu ceritakan tntg diri kamu sbelum kita truskan?” Michael.
“ bleh, nama aku abu bakar as-siddiq bin datuk kamarul, aku bnci ayah aku sbab dia kaki prmpuan, dan aku bnci mak aku sbab dia tinggalkan aku, cukup??”
“mak ko tinggalkan ko??”
“mati dalam perjalanan ke surau, dia tinggalkan aq, aku bnci dia, sdgkan dia nak suapkan nasi utk aku, dy dah janji, so don’t break ur promise!!!”
“rilek aa burn, jangan tegang sgt” sampuk zarul
“betul tue burn, I belanja 2 org prempuan utk u mlam nie, 2 haa dyorg, pg.. pg laa skunk”

Burn trsenyum girang, wah bleh makan sodap nie, tp tiba2 langkahnya jadi layu, jiwanya jadi sayu, banyangan ibunya bermain di mta, trlintas dgn jelas raup wajah ibunya y sarat dgn penderitaan dek sikap bapanya y kaki perempuan.. arwah datin Fatimah, aktivis masyarakat yang disegani.. “ah, aq jadi begini utk mmbalas dendam… tp… t.. adakah aq betul??” burn bermonolog, “ahh, persetankan i2 semuanya, buat apa ak kira halal haram, asalkan aq puas.. berderai ketawa riang di dalam hatinya..

“weh bro, pe ko tunggu lg, cpat laa” tempik john kpd burn “free pown xnak kew??”
“err, xpelah aq xjadi aa, xde mood, xshat”

Ntah jiwaaku kacau, aku mmbatalkan hasrat utk mndekati wanita i2, biarlah mereka dgn hidup mereka, aku lbih selesa mnyendiri di dalam kereta mnantikan mereka siap bergembira. Ntah kenapa aq asyik mngingati ibuku?? Aku xberdaya.. “oh ibuuuu” betulkah tindakanku…??

“abu bakar, datang sini nak, hri ini besday kamu yang ke-12, ibu nak ceritakan sesuatu”
Sambil berlari-lari anak abu mndekati ibunya “apa ibu???”
“kamu dah solat? Dah mngaji?”
“dah ibu…”
“alaa, sayang anak ibu.. haaa, dah baca buku tntg rasulallah dan abu bakar yang ibu hadiahkan untuk kamu??”
“itu pown dah ibu”
“alaaaa bagusnya anak ibu, love u.. boleh ibu tanyakan sesuatu?”
“sudah tntu boleh ibu.. bnyak pown xpe asalkan ada upahnya”
Ketawa ibunya memecah kesunyian malam “upah yee.. ok.. haha.. apa nama pnuh kamu??”
“ala simplenye soalan ibu, nama saya abu bakar as-siddiq bin kamarul..”
“wah pandainya.. knal tak sapa abu bakar??”
“kanal2” jawab burn dgn exited
“bley tak ceritakan kat ibu siapa dia? Ibu tak tahu laa…”
 “ alah, y tue pown xtau kew??”
Ibu trsenyum n mngangkt bahu..
“ok, burn cite k…”
“cecite.. cecite..”

“dgr baik2 bakar nak cerita….Dialah manusia yang dianggap paling teragung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah S.A.W. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah ummat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa serta tuturbahasanya yang lembut lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya balk dahulu mahupun sekarang. Dialah tokoh sahabat terbilang yang paling akrab dan paling disayangi oleh Rasulullah S.A.W.

Abu Bakar as-Siddiq lahir pada tahun 570 Masihi.Nama sebenar beliau adalah Abdul Kaabah Bin Usman.Ibunya bernazar sekiranya mendapat anak lelaki di namakan Abdul Kaabah yang bermaksud ayah unta muda kerana pada masa mudanya beliau suka memelihara anak-anak unta .Mendapat gelaran as-Siddiq iaitu membenarkan kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.W.T.Ibunya bernama Salma Binti Shakhar atau di kenali sebagai Ummu Khoir bererti Ibu yang baik.Jurai keturunannya bertemu dengan jurai keturunan Nabi Muhammad S.W.T iaitu Abu Bakar bin Usman bin Amir bin Kaab bin Taim bin Murrah bin Kaab bin Luai bin Ghalib bin Fihir bin at Tamimi.

Abu Bakar as-Siddiq di lantik menjadi khalifah Islam yang pertama selepas wafat Nabi Muhammad SAW pada 632H.Beliau meninggal dunia pada 21 Jamadil Akhir 13H bersamaan 23 Agos 634 H)akibat demam.

Abu Bakar as-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dua tahun setengah selepas berlakunya peristiwa tentera bergajah Abrahah hendak meruntuhkan Kaabah.Beliau pedagang yang kaya,terpelajar serta dipandang tinggi oleh kaum Quraisy.Selepas Nabi Muhammad SAW menjadi rasul,maka dia lelaki pertama yang memeluk agama Islam.

Abu Bakar as-Siddiq antara pemeluk Islam yang pernah mengalamni penyiksaan daripada orang Quraisy.Semasa berhijrah dari Mekah ke Madinah,Nabi Muhammad SAW memilih Abu Bakar as-Siddiq menjadi teman dalam perjalanan.Mereka bermalam dalam gua Thsur.Anak perempuan Abu Bakar as-Siddiq,Aisyah menjadi isteri Rasullullah SAW.

Ketika Nabi Muhammad SAW sakit,baginda melantik Abu Bakar as-Siddiq menjadi imam.Disebabkan itu,selepas Nabi Muhammad SAW wafat,Abu Bakar as-Siddiq dilantik menjadi khalifah.Ketika itu umat Islam mula berpecah.Ada yang menjadi murtad,enggan membayar zakat dan mengaku menjadi nabi.Keadaan menjadi bertambah tegang apabila ada yang berasa mereka lebih layak menjadi khalifah.Mujur Abu Bakkar as-Siddiq dapat mengatasi masalah itu satu per satu.
Walaupun Khalifah Abu BAkar as-Siddiq memerintah hanya selama dua tahun tiga bulan sepuluh hari sahaja namun sudah berjaya menundukkan mereka yang murtad,enggan membayar zakat dan yang mengaku menjadi nabi.Selepas berjaya mengatasi masalah dalaman,beliau menumpukan perhatian kepada kerajaan Rom dan Parsi yang sekian lama mengancam umat islam.

Dibawah kepimpiman Panglima Khalid al-Walid ,tentera islam berjaya mengalahkan tentera Parsi di Syam dan Hirah.Kemudian berjaya mengalahkan tentera Rom di Iraq ,Mesir dan Palestin.

Jasa khalifah Abu Bakar as-Siddiq yang paling besar ialah mengumpulkan semula ayat-ayat al-Quran.Ini berlaku selepas ramai yang menghafal ayat-ayat suci itu terbunuh dalam peperangan.Kerana bimbang umat islam kehilangan ayat-ayat suci itu maka khalifah Abu Bakar as-Sidiiq menyuruh Umar al-Khattab dan sahabat-sahabatnya mengumpulkan semula ayat al-Quaran.Itulah kitab suci Al-Quran yang dikenal sehingga hari ini.

Sebelum meninggal dunia,beliau sempat meninggalkan wasiat dengan melantik Umar al-Khattab sebagai pengantinya.Dengan ini dapat mengelakkan berlakunya perebutan kuasa selepas kematianya."

“wah bijak… baca buku y ibu bagi boleh laaa… apa kelebihannya berdasarkan hadis ya???”
“eh ibu nie, mana abu bakar tahu, abu kan budak lg.. cu ibu cite.. cecite.. cecite..”
“ok, ibu cite tp ibu baca buku gak k..”
“haha, ibu dan anak sama je, abu macam ibu..”
“eh mana sama, ibu prempuan, abu lelaki” haha
“yela2, abu kalah cepatlah cerita.. xsabar nie..

Diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq r.a katanya: Ketika kami berada di dalam Gua Hira’ kami melihat kaki orang-orang Musyrikin berada di atas kepala kami. Aku berkata: Wahai Rasulullah! Sekiranya salah seorang daripada mereka melihat kakinya tentu dia akan melihat kita. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Abu Bakar! Janganlah kamu menyangka kita hanya berdua. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiga. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1367)

Diriwayatkan daripada Abu Said r.a katanya: Ketika Rasulullah s.a.w berada di atas mimbar, baginda s.a.w bersabda: Terdapat seorang hamba, di mana Allah memberi pilihan kepadanya, samada beliau ingin memilih kemewahan dunia atau diberi sesuatu yang ada di sisi Allah. Ternyata beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Setelah itu Abu Bakar menangis dan berkata: Aku menebus kamu dengan bapa dan ibuku. Abu Said berkata: Rasulullahlah yang dipilihnya dan Abu Bakar sendiri yang memberitahu perkara itu kepadaku. Rasulullah s.a.w bersabda: Orang yang sanggup berkorban dengan harta dan dirinya kerana aku ialah Abu Bakar. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku, akan tetapi beliau merupakan saudaraku di dalam Islam. Sesungguhnya di masjid ini terdapat jendela besar di antara dua buah rumah untuk Abu Bakar. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1368)

Diriwayatkan daripada Amru bin al-As r.a katanya: Rasulullah s.a.w mengutus beliau iaitu Abu Bakar r.a untuk menghadapi tentera Zatu as-Salasil. Aku bertanya baginda, siapakah orang yang paling dicintai. Rasulullah s.a.w menjawab: Aisyah. Aku bertanya: Siapakah pula dari orang lelaki? Baginda s.a.w menjawab: Ayahnya iaitu Abu Bakar r.a. Aku bertanya lagi. Baginda s.a.w menjawab: Umar. Selepas itu Rasulullah s.a.w membilang nama beberapa orang Sahabat yang lain. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1369)

Hadis Jubair bin Mut’im r.a: Diriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut’im r.a daripada ayahnya bahawa: Seorang perempuan bertanya Rasulullah s.a.w mengenai sesuatu perkara, tetapi Rasulullah s.a.w menyuruhnya datang pada lain kali. Lalu perempuan itu bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimanakah sekiranya aku datang, tetapi kamu tiada. Ayahku berkata: Perempuan tersebut seolah-olah bermaksud jika baginda wafat. Rasulullah s.a.w bersabda: Sekiranya aku tiada maka temuilah Abu Bakar. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1370)

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w berkata kepadaku semasa baginda sakit: Panggilkan Abu Bakar dan saudara lelakimu untuk aku. Aku ingin menulis sepucuk surat, kerana aku bimbang terhadap orang-orang yang menentang akan berkata: Akulah orang yang paling berhak, sedangkan Allah dan orang mukmin tidak reda melainkan Abu Bakar. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1371)

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika seorang lelaki memukul lembunya yang sedang membawa barang muatan, tiba-tiba lembu itu berpaling dan berkata: Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini, tetapi aku diciptakan untuk membajak. Semua orang terkejut dan tidak percaya bahawa lembu boleh berkata-kata. Rasulullah s.a.w berkata: Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Abu Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Ketika seorang pengembala sedang mengawasi kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menerkam ke arah kambingnya dan berjaya menangkap salah seekor dari kambingnya. Pengembala itu berusaha untuk menyelamatkan kambingnya itu tetapi tidak berjaya. Tiba-tiba serigala itu berpaling dan berkata kepadanya: Siapakah pada pagi ini yang dapat menghalang dari serangan seekor binatang buas? Sedangkan hari ini tiada penggembala selain dari aku. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim : 1372)

Menarik x????????”
“wah menarik sangat..”
“tahu tak knapa ibu namakan abu bakar kpd kamu??”
“tak tahu”
Ketawa berderai “ala tak tahu eaa, nanti kamu msti faham bila kamu rindukan rasulallah, ibu mahu kamu jd seperti abu bakar”..

Tut tut tut.. tut tut tut.. bunyi crmin kereta diketuk..

“wei, mngelamunn lg kew??”
“aaa, hah, ap? Ap?” kata burn..
“bukak pintu aq nak masuk..”
“ok2, pukul brapa skrang?”
“ 3pg aaa, jom balik, ltih aaa..”
“ok”

Dalam perjalanan aq asyik teringat akan kata2 itu,, yaa, bila kamu rindukan rasulullah.. rindukan? Cinta kew? Sayang kew? Pe maknanya eaa.. Emm, bila balik aq mesti cari buku tentang rasululah.. yaa, mesti.. rasulullah, abu bakar.. hmm, fuh.. nafas dihela

30 mminit kemudian.. Ding dong.. ding dong.. loceng rumh berbunyi

“napelaa aq trlupa bawak kunci.. bodoh tol aa aq nie, aq nak cari buku tue..” bentak burn seorg diri..

Hampir 5 minit dia menekan loceng, kmudian keluar sorg perempuan seksi sambil menekan remote pagar.. lalu menypa burn, “masuklah segak, I dah bukakan pintu” bercakap dgn nada gedik dan mggoda.. burn meluru masuk. Yang ad di fikirannya skrg adalah buku tntg rasulallah, dy msti mncarinya.. tiba2 ayhnya menyapa..

“burn, temankan lisa tidur malam nie, ayah nak tmankan suzi”

Rupa2nya ada 2 org dalam rumah nie, ceh, benci aku kpd ayahku.. burn terus meluru naik tanpa bicara.. mana buku tue?? Mana buku tue???.. selepas 1 jam mncari barulah dia tringat akan sesuatu, 1 kotak yang di balut dgn kertas berwarna perak, ada tulisan “kerinduan” pd kotak itu.. mana ya? Haaa, dalam almari lama ibu, dalam stor, lants burn berlari dgn laju kearah stor dan mmbawa kotak itu naik..

Ayahnya yng melihat gelagat burn sedari td trus brkata “ko buang tabiat kew burn? Nak buat ap dgn kotak tue?”

Burn mmbisu, apa yang ada dalam fikirannya skrang hanyalah isi kotak itu, dia ingin cepat2 sampai ke biliknya.. lants dia buka kotak itu dgn perlahan, matanya trtumpu pada sebuah buku “riwayat hidup rasulullah bersama para sahabat”.. dia trus mmbaca dengan lahap dn gelojonya, helaian demi helaian dikaji.. jiwanya berkata “menarik. Tenang”..

Kmudian azan berkumandang..

“apa 2?? Azan eaa??” monolog sndirian.. “syahdunya, tenang dan tenteram.. aq msti ke surau, ya mesti..” lantas burn ke blik air untuk mandi dan bersiap.. kmudian di bergegs ke surau, berbaju melayu lengka dengan samping.. bila dia sampai di surau, semua mata tertumpu padanya.. tiba2 dy terdengar percikan air, budak tengah mngambil wuduk..

“macam mana ambil wuduk eaa? Lupa” monolog “ahh, aq Tanya je bdak tue”
“adik2, bleh ajar abg ambil wuduk?”
“haha, org besa xreti amik wuduk.. haha”

Perasaan malu mnyelubungi hatiku, tapi itulah hakikat, aku perlu telan, nabi pun seorg yang tabah.. yaa.. rasulallah.. tidak aku sedari ada sepasang mata memerhati dan mndengar soalanku, lantas dy mndekatiku dan berkata dgn senang sy ustaz Mansur, meh saya tunjukkan.. dgn perasaan malu dan hina aku belajar dgn dia..

“jom kita solat berjemaah sama2, pahalany lbih bnyk, 27 kali ganda drpd solat sorang diri..
“tapi, saya xreti” kata burn
“xpe, ikut je sy, nanti sy ajarkan”

Satu persatu perbuatan ustaz diikut, slesai saja solat, burn trus bergegas ingin pulang tapi di tahan oleh ustaz Mansur..

“tunggu dulu, kita ada kuliah agama, mesti kamu brminat kan?”
“baiklah” jab burn ringkas..

Ustaz mansur memulakan bicara dgn basmalah, ikrar kpd allah, syahadah dan doa.. sejuk hati yang mndengar..

Dia mneruskan bicara..
Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, saidina Bilal r.a antara sahabat yang tidak mampu lagi bermukim di bumi Madinah. 

Segala-galanya di kiri dan kanannya mengingatkan kembali kepada nostalgia bersama kekasih tercinta, Muhammad s.a.w. Lantas beliau membawa diri ke Badariaan; sebuah tempat berdekatan Syam; untuk mengurangkan kesedihan hati.

Satu hari saidina Bilal r.a didatangi oleh baginda s.a.w dalam mimpi. Baginda s.a.w berkata: 

“Mengapa kamu menyepi wahai Bilal? Tidakkah kamu teringin menziarahiku ketika ini?”.
Tersedar daripada tidur dengan dalam keadaan sedih dan takut, beliau dengan segera menunggang kenderaan menuju ke Madinah dan terus mendatangi kuburan nabi s.a.w. Kesedihan menyelubungi diri, kisah pahit manis perjuangan bersama nabi s.a.w telah meletakkan cintanya kepada Rasulullah s.a.w melebihi daripada segala-galanya. Kini semuanya tinggal kenangan dalam memori.

Sesuai melepas rindunya kepada baginda s.a.w di perkuburan tersebut, dia mencari-cari cucu kesayangan nabi s.a.w, Hasan dan Husin r.a. Mereka dipeluk cium tanda cinta yang tidak berbelah bahagi.

Pinta mereka kepada saidina Bilal r.a; “kami berharap sangat untuk mendengar kembali azanmu yang telah dikumandangkan kepada Rasulullah s.a.w di masjid.”
Bagi tidak menghampakan harapan tersebut, bumbung masjid tempat yang selalu dia berdiri mengalungkan azan dipijaknya kembali. Azan pertama dalam sejarah Islam dari mulut bekas seorang hamba ini merupakan satu penghargaan nabi s.a.w kepadanya.

Nafas ditarik…..azan dilaungkan dengan penuh syahdu. Bila kalimah ‘Allahu Akbar! Allahu Akbar!’ dialunkan, bergegarlah seisi Madinah.

‘Asyahadu an la ilaha ila Allah’, jiwa penghuni Madinah makin bergetar. Suara yang pernah didengari pada waktu dan ketika nabi s.a.w masih hidup kembali memenuhi ceruk-ceruk Madinah.  

Takkala laungan ‘Ashadu an na Muhammadan Rasulullah’ kedengaran, keluarlah para wanita daripada rumah-rumah mereka seraya berkata ; ‘Adakah Rasulullah s.a.w telah dibangkitkan?’.
Seisi Madinah diselubungi hiba, azan saidina Bilal r.a mengingatkan kembali kepada nostalgia manis bersama baginda s.a.w. Tidaklah dilihat satu hari pun yang paling banyak manusia menangis di Madinah selepas kewafatan nabi s.a.w selain daripada hari tersebut, dek kerana rindu dan teringatkan nabi s.a.w.

(Adaptasi daripada riwayat ibnu asakir daripada sanad junaid)

Pesan Imam Hassan al-Banna

“Duhai manusia, datanglah kepada kami. Sesiapa yang tidak boleh menziarahi Rasulullah s.a.w datanglah kepada kami. Kami adalah pengemis di pintu Rasulullah s.a.w. Sesiapa yang tidak pernah mendengar kisah hidup Rasulullah s.a.w, patut sekali datang mendengarnya daripada kami.”

 ‘Baginda Rasulullah s.a.w hidup di dalam hati kami dan baginda mendengar segala-galanya. Rasulullah s.a.w hidup di dalam hati-hati yang mempertahankan Islam dan juga di dalam hati yang penuh dengan kasih sayang serta iman yang datang daripada ajarannya.’

“subhanallah” kata2 itu trpacul drpd mulut burn, dia bertekad untuk berubah.. yaa, berubah..
Bila dia ingin melangkah balik, dia trdengar budak2 menyanyi..

˙·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•٠·˙
Nabi Muhammad, nabi Muhammad.. dilahirkan di mekah.. 12 rabiulawal, hari isnin tahun gajah.. aminah nama ibunya, abdullah nama ayahnya.. ketika nabi 6 tahun ibunya ula mninggal.. tinggallah nabi dengan datuknya.. mngembala kambing kerjanya.. ˙·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•٠·˙

Telefon burn berbunyi, terpamer nama john yag memanggil..

“assalamualaikum..” ucap burn
“weh, buang tabiat kew? Bila masa bg salam nie? Slalunya guna yoo, wassup.. jgn bikin lawak aa” kata john
“jawab dulu salam aq”
“yela pak ustaz.. waalaikummussalam.. ewh jom keluar”
“minta maaf ya, aku ada hal, lain kali sj”
“waduh manisnya ayat ko.. haha.. bila jd baik nie??”
“smalam”
“kahkahkah, dah2 jgn mimpi lg, jom kua”
“aku xnak ada usrusan”
“urusan pe? Ko bukannya kerja, mak bapak ko yang tanggung. Eh silap ko mana ad mak.. haha”
“ko jg sikit kata2 ko, aq sayang mak aq!!!”
“weh ko ok x?? slalunya ko ok je lau ak mngata arwah mak ko”
“dah jangan mngata dia lg, aq berdosa, aku sayangkan dia..” dalam nada sayu
“weh burn, jgn men2 aaa…”
“aq xmen2, aq sayangkan ibu aq, aku dah faham skrg.. aq rindu..”
“ko rindu sape??”
“rasulallah”
“hahahahahahahahaha, jangan buat lawak bodoh aaa..”
“au xmelawak dan aq sayangkan ibuku”
“please aa burn”
“ahh, jangan panggil aq burn lg, panggil aq abu bakar”
“kuang3, ko wat lawak”
“x.. aq serius dan ingat, nama ko bukan john tp johan, mak ko ltak nama 2, hargailah, nama johan i2 lbih cantik”

Talian di putuskan.. bakar cepat2 bersiap, dia ingin mndalami ilmu agama.. dia merindui rasulallah.. dia ingin merantau mncari ilmu…dia mnuntut ke klantan, Syria, Jordan, mesir..

Masa trus berlalu.. setahun kemudian, dia kmbali kerumah, dia bnci dgn gelagat ayahnya, mnjengkelkan.. xberubah sepeninggalannya., kaki perempuan..ayahnya trkejut dn trgamam dengan penampilannya yang baru.. dia kini rindu, rindu untuk ketemu rasulullah.. dia kuat beribadat dan selawat.. malam itu dia bngun utk bertahjjud dan qiamullail.. sblum tidur dia tringat akan ibunya lantas menitiskan air mata.. sebelum tidur dia berniat untuk ketemu rasulullah dan para sahabat.. lantas dia tidur.. subhanallah.. malam itu dia mimpikan rasulallah dan para sahabat trmasuk abu bakar..

Bila dia trsedar lantas dia sujud syukur dan menitiskan air mata.. tangannya trus mncapai telefon bimbit..

“assalamualaikum, pihak pncegah maksiat jakim, saya abu bakar, anak kpada datuk kamarul sya ingin melaporkan tentang ayah sy yang tengah berkhalwat di  villa Fatimah, minta datang segera yaa..
Telefon diletak dan abu bakar as-siddiq bin kamarul tersenyum puas…

˙·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•٠·˙


Rasulullah dalam mengenangmu
Kami susuli lembaran sirahmu
Pahit getir pengorbananmu
Membawa cahaya kebenaran

Engkau taburkan pengorbananmu
Untuk umatmu yang tercinta
Biar terpaksa tempuh derita
Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya

Tak terjangkau tinggi pekertimu
Tidak tergambar indahnya akhlakmu
Tidak terbalas segala jasamu
Sesungguhnya engkau rasul mulia
Tabahnya hatimu menempuh dugaan
Mengajar erti kesabaran
Menjulang panji kemenangan
Terukir namamu di dalam Al-Quran

Rasulullah kami umatmu
Walau tak pernah melihat wajahmu
Kami cuba mengingatimu
Dan kami cuba mengamal sunnahmu

Kami sambung perjuanganmu
Walau kita tak pernah bersua
Tapi kami tak pernah kecewa
Allah dan rasul sebagai pembela

˙·٠•● Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ●•٠·˙
Continue Reading...

mengapa Allah xmngubah nasib kita?????????

Mengapa Allah tidak mengubah nasib kita
Ibrahim Adham seorang ulama terkemuka pada abad ke-7 berkunjung ke Basrah, Iraq. Di sana, beliau diajukan pertanyaan oleh penduduk Basrah.

Suatu persoalan yang berkaitan dengan doa.

Tanya mereka, “Wahai syeikh, kami selalu berdoa kepada Allah kerana kami yakin pada firman Allah yang berbunyi ‘Berdoalah kepada-Ku, nescaya Aku akan kabulkan doamu.’ Tetapi mengapa Allah tidak mengubah nasib kami?”

Lalu Ibrahim mengemukakan 10 perkara seperti berikut:

1.Kamu mengaku mengenal Allah tetapi hak-Nya tidak kamu penuhi (melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.)

2.Kamu membaca al-Quran tetapi kamu tidak melaksanakan isinya.

3.Kamu mengaku mencintai Rasulullah tetapi sunahnya tidak kamu kerjakan.

4.Kamu mengaku bahawa syaitan itu musuhmu tetapi kamu tetap patuh kepadanya.

5.Kamu berdoa agar kamu dilepaskan daripada seksa api neraka tetapi kamu tetap melakukan dosa.

6.Kamu selalu berdoa agar dimasukkan ke dalam syurga tetapi tidak mahu beramal soleh.

7.Kamu mengakui kematian itu pasti datang tetapi kamu tidak pernah menyiapkan diri menghadapinya.

8.Kamu selalu membicarakan aib saudaramu tetapi kamu lupa akan aib dirimu sendiri.

9.Kamu selalu memakan nikmat Tuhanmu tetapi kamu tidak bersyukur kepada-Nya.

10.Kamu kuburkan orang yang meninggal dunia tetapi kamu tidak mahu mengambil iktibar daripada peristiwa itu.

Continue Reading...

jom kita nangis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya.” (HR. Tirmidzi [1633]).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; [1] seorang pemimpin yang adil, [2] seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta’ala, [3] seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid, [4] dua orang yang saling mencintai karena Allah; mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya, [5] seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’, [6] seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan [7] seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis).” (HR. Bukhari [629] dan Muslim [1031]).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, “Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka; mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah.” (HR. Tirmidzi [1639], disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]; yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. Adapun dua bekas itu adalah; bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah.” (HR. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363])

Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma mengatakan, “Sungguh, menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!”.

Ka’ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku.”

Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu mengatakan; suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Bacakanlah al-Qur’an kepadaku.” Maka kukatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah saya bacakan al-Qur’an kepada anda sementara al-Qur’an itu diturunkan kepada anda?”. Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku.” Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa’. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya), “Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka.” (QS. an-Nisaa’ : 40). Maka beliau berkata, “Cukup, sampai di sini saja.” Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata.” (HR. Bukhari [4763] dan Muslim [800]).

Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah, suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu’anha, “Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”. Maka ‘Asiyah pun terdiam lalu mengatakan, “Pada suatu malam, beliau (nabi) berkata, ‘Wahai Aisyah, biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku.’ Maka aku katakan, ‘Demi Allah, sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang.’ Aisyah menceritakan, ‘Kemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat.’ Aisyah berkata, ‘Beliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!’. Aisyah mengatakan, ‘Ketika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampai-sampai jenggotnya pun basah oleh air mata!’. Aisyah melanjutkan, ‘Kemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!”. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menangis, Bilal pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!’. Maka Nabi pun menjawab, ‘Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku, sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya), “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi….dst sampai selesai” (QS. Ali Imran : 190).” (HR. Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih at-Targhib [1468] dan ash-Shahihah [68]).

Mu’adz radhiyallahu’anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. Kemudian ditanyakan kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?”. Maka beliau menjawab, “Karena Allah ‘azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?”.

al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis, dan ditanyakan kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?”. Maka beliau menjawab, “Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi.”

Abu Musa al-Asya’ri radhiyallahu’anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah, dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orang-orang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam.

Abu Hurairah radhiyallahu’anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. Maka ditanyakan kepadanya, “Apa yang membuatmu menangis?!”. Maka beliau menjawab, “Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini. Namun, aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit, sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka, dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?”.

Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya, dia menjawab, “Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis.”

Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? “Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” (lihat QS. al-Maa’idah : 74).
Continue Reading...

hadis pilihan dan ayat al-quran berkaitan dengan lidah..

Rasulullah menjelaskan, tatkala ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai
Rasulullah, apakah itu ghibah?" Lalu jawab Baginda, "Menyebut sesuatu yang
tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya!" Kemudian Baginda ditanya
lagi, "Bagaimana sekiranya apa yang disebutkan ltu benar?" jawab Baginda,

"Kalau sekiranya apa yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah,
tetapi jika sekiranya perkara itu tidak benar, maka engkau telah
melakukan buhtan (pembohongan besar)." (Hadis riwayat Muslim, Abu
Daud dan At-Tarmizi).

"Seseorang hamba yang
membicarakan sesuatu yang belum jelas baginya (hakikat dan
akibatnya), akan dilempar ke neraka sejauh antara timur dan barat."
(Riwayat Muslim)

Al-Quran dalam surah al-Hujuraat ayat 12 dengan jelas menghuraikan persoalan
fitnah.
"Wahai orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya
kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya
sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu
mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan
janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain.
Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati?
(jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat lagi maha Pengasihani".

Rasulullah telah bersabda yang bermaksud: "Sesiapa yang beriman kepada
Allah dan hari Kemudian, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan
yang baik dan kalau tidak, hendaklah diam." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis riwayat Ahmad dan Tharani; "Barang siapa yang mengetahui ada
orang mukmin dihina di depannya, ia harus membelanya,
mempertahankan nama baik si mukmin itu. Apabila ia tidak mahu
melakukan pembelaan itu, maka Allah s.w.t. akan menghinanya di depan orang
ramai''.

Rasulullah s.a.w. ditanya tentang kelakuan apakah yang paling banyak
memasukkan seseorang ke dalam syurga. Jawab baginda: "Taqwa kepada Allah
dan keindahan akhlak, dan ketika baginda ditanya: "Apakah yang paling
banyak memasukkan orang ke dalam neraka?" Baginda menjawab:
"Kejahatan mulut dan kemaluan".

Allah memberi amaran kepada golongan yang suka berbohong dan berdusta di
dalam firman-Nya bermaksud: "Maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih
zalim daripada orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta
terhadap Allah, dan mendustakan kebenaran sebaik-baik sahaja
kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah (telah diketahui bahawa)
dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir?" (Surah
az-Zumar ayat 32)

Allah berfirman bermaksud: "Mahukah Aku khabarkan kepada kamu, kepada
siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka selalu turun kepada tiap-
tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar bersungguh-sungguh (apa
yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu) sedangkan kebanyakan
beritanya adalah dusta." (Surah asy-Syuaraa' ayat 221-223)

Daripada Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
"Tidak beriman seseorang itu dengan sempurna sehingga ditinggalkan
pembohongan sama ada semasa senda gurau atau semasa bersengketa
atau perbalahan."

Riwayat Muslim, "Seseorang yang sudah cukup disebut pendusta (pembohong)
jika ia berbicara hanya atas dasar setiap apa yang ia dengar."

Sabda Rasulullah bermaksud: “Sesiapa mengawal lidahnya (daripada
memperkatakan kehormatan orang) maka Allah akan menutup
kecelaannya (hal-hal yang memalukan). Sesiapa yang menahan
kemarahannya, Allah akan melindunginya daripada seksa-Nya. Dan sesiapa yang meminta kelonggarannya kepada Allah, maka Allah akan menerima permintaan kelonggarannya.” (Hadis riwayat Ibnu Abib-Duanya).

Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dunya bermaksud: “Tidak akan lurus iman
seseorang hamba, sehingga lurus pula hatinya, dan tidak akan lurus
hatinya sehingga lurus pula lidahnya. Dan seorang hamba tidak akan masuk
syurga selagi tetangganya belum aman daripada kejahatannya.”.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah telah bersabda:
"Jauhilah tujuh perkara yang boleh membinasakan kamu iaitu menyebabkan
kamu masuk Neraka atau dilaknati oleh Allah." Para Sahabat bertanya: Wahai
Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: "Mensyirikkan Allah
iaitu menyekutukanNya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang
diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim,
memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-
perempuan yang baik iaitu yang boleh dikahwini serta menjaga maruah
dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan
perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan
RasulNya dengan fitnah melakukan perbuatan zina."

Hadis Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: "Janganlah kamu saling benci-
membenci, dengki-mendengki dan sindir-menyindir. Jadilah kamu
sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Haram seseorang muslim
berkelahi dengan saudaranya lebih dari tiga hari lamanya.

Memperkatakan sesuatu bermaksud buruk amat ditegah. Ini dinyatakan dalam
Firman Allah yang bermaksud: “Allah tidak suka kepada perkataan buruk
yang dikatakan terang-terang. Kecuali (hanya di muka pengadilan saja)

oleh yang dianiaya.” (Surah an-Nisa, ayat 12)

Hadis Rasulullah s.a.w. Diriwayatkan daripada Huzaifah r.a katanya: Aku telah
mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidak masuk Syurga orang yang
suka menabur fitnah."

Allah meletakkan dosa membuat fitnah lebih buruk kesannya daripada
membunuh. Firman Allah bermaksud: “...fitnah itu besar (dahsyat) dari
melakukan pembunuhan...” (Surah al-Baqarah, ayat 217).

Continue Reading...
Designed By xxx |